musiconline blog

hakkımızdaki gelişmeler & müziğe dair her şey blogumuzda!

Müzikte Çağdaş Dönem

muzikte-cagdas-donem

Müzikte Barok, Klasik ve Romantik dönemlerin ardından yeni yazımız, Müzikte Dönemler’in son basamağı olan Çağdaş Dönem. 1900’lü yıllarda başlayan Çağdaş dönem diğer müzik dönemlerinin aksine bir devrim niteliği taşır.

20. yüzyılla birlikte müzik de çağ atlamış, kalıplarla ifade edilen teknik, biçim ve öz; Çağdaş dönem ile kökten bir değişim geçirmiştir. Bazı müzik tarihçilerine göre 20.yy’da bestelenen müziğin tümü ‘Modernizm’ çerçevesinde ele alınmıştır ve bu yüzyılda bestecinin şansı, kendinden önceki yüzyılları bir başvuru kaynağı olarak kullanabilmesidir. Bu dönemde yapılan müzik, kalıplar içerisinde bulunan Alman- Avusturya Romantizmine bir başkaldırıyı temsil eder. Barber, Bartok, Debussy, Puccini, Rahmaninov ve Ravel gibi dönem bestecileri kuralları yıkarak farklı ve yeni tekniklerde başarılı olmuşlardır.

Dönem bestecileri birbirlerinden etkilenerek, bir akıma bağlı kalmadan gelişime ve yeniliğe açık olduklarını ifade etmişler, bu doğrultuda yorumladıkları işlerinde özgür, realist ve kendi kültür derinliklerinden ifadelere yer vererek müzikte bir çağ oluşturmuşlardır.
Çağdaş Dönem bestecileri bu değişimi sadece yeni besteler üreterek yapmakla kalmayıp, Barok, Klasik ve Romantik Dönemlere ait olan bestelerin bazılarını Çağdaş Döneme göre uyarlamışlardır.

Romantik döneme başkaldırı olarak hayatımıza giren Çağdaş Dönem, 1. Dünya Savaşı sonrasında içerisinde caz esintileri bulunduran eserlere de yer vermektedir. Stravinsky, “Ragtime” (1918), Copland, “Two Blues” (1926) bu eserlerin örnekleridir.

1945 ve 2.Dünya Savaşı sonrasında ise ‘Yeni Müzik’, ‘Modern Müzik’ gibi isimler alan Çağdaş Dönem daha sonraları, ‘Postmodern Müzik’ ismini de almıştır. Çok fazla tanım içeren Çağdaş dönem müziği için ilgilileri ‘deneyler çağı’ ismini vermiştir.

Müzikte Çağdaş Dönem, romantizme bir isyan olarak doğup; gelişim, değişim ve yenilikten kaçınmayarak günümüze kadar gelen bir uluslararası sanat müziği dönemi olmakla beraber bu dönem içerisinde gelişme gösteren akım ve teknikler olmuştur.

Kendisinden en çok gelişim ve değişim ile söz ettiren Çağdaş Dönem, kendi içindeki değişimlerle paralel giden bilimsel gelişmeleri de takip etmiştir. Pikap icadı ile dünyanın en kapalı kalmış bölgelerine müzik ulaştırılmış, radyo ile bir dinleyici kitlesi oluşturulmuştur. Sinemanın sesli hale gelmesi ise bestecilere yeni olanaklar açmıştır.

Bu yazımızla birlikte, Barok, Klasik, Romantik ve Çağdaş Dönemleri konu alan yazı dizimizi tamamladık. musiconline’ın yeni blog yazılarını takip etmek ve bizden haber almak için haftalık bültenimize buradan abone olabilirsiniz :)

Müzikle kalın!

Bilgi paylaştıkça çoğalır!