Site Kullanım Sözleşmesi

MUSICONLINE.CO SİTE KULLANIM SÖZLEŞMESİ

 

Fulya Mah. Büyükdere Cad. No:74D K:3 Ofis:10 Torun Center Şişli/İstanbul 34394, Türkiye adresinde mukim AS Bilişim Teknolojileri – Seda Aksak’a (bundan böyle “Musiconline” olarak anılacaktır) ait bu Web sayfasını kullanarak, Musiconline.co Site Kullanım Sözleşmesi’ne (Bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) taraf olmuş olursunuz. Bağlı olduğunuz yasalara göre Sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 (onsekiz) yaşın üzerinde olduğunuzu, bu Sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve Sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. 

İşbu Sözleşme Taraflara Sözleşme konusu web sayfası ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve Taraflar işbu Sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, Sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

İşbu Sözleşme’de web sayfasını kullanan, Sözleşme’nin Musiconline dışındaki tarafı “Kullanıcı”) olarak anılacaktır. Musiconline ve Kullanıcı birlikte (“Taraflar”) olarak anılacaktır.

 1. SORUMLULUKLAR
  1. Bu web sayfası üzerinde her tür kullanım ve tasarruf yetkisi Musiconline’a aittir.
  2. Musiconline, Sözleşme şartları da dahil olmak üzere, web sayfası ve web sayfasının uzantılarında mevcut her tür koşulu ve bilgiyi önceden herhangi bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.
  3. Musiconline üyenin Sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
  4. Kullanıcı, web sayfasının kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.  
  5. Kullanıcı, web sayfası içindeki faaliyetlerinde, web sayfasının herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde oluşacak tüm zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda Musiconline yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya Kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.
  6. Musiconline üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.
 2. KAYIT İŞLEMLERİ VE KULLANICININ SORUMLULUKLARI
  1. Kayıt işlemlerine ilişkin veriler kayıt sırasında Musiconline.co’ya girdiğiniz metin, fotoğraf, grafik vb. datalardan oluşmaktadır. Bilgilerinizin sorumluluğu size aittir, web sayfamız bilgilerin online dağıtımında rol oynar. Musiconline.co’ya veya diğer kullanıcılara herhangi bir zarar veya yük getirdiğine inanıldığı takdirde Kullanıcı bilgilerinizi tamamen veya kısmen yayından kaldırabilir. Web sayfasına bırakılan bilgileriniz diğer kullanıcıların kullanımına kısmen ya da tamamen açılabilir.
  2. Kayıt Şartları: Musiconline.co’ya kaydolmanız halinde kayıt formunu doldururken şahsınız ve firmanız hakkında doğru, kesin, güncel bilgiler vereceğinizi, üye bilgilerinizi doğru ve güncel tutacağınızı kabul, beyan ve taahhüt etmiş olursunuz. Musiconline/Musiconline.co bilgilerinizin eksik/yanlış olduğunu tespit ederse kaydınızı silme hakkına sahiptir. Eğer bir firmayı/kurumu temsilen üye oluyorsanız bu metin, temsil ettiğiniz firma/kurumu da bağlamaktadır.
  3. Musiconline.co’daki bilgileriniz veya web sayfasının çeşitli yerlerinde tanıtımını yaptığınız ürünlerin, yayınladığınız mesajların, web sayfasında bulundurduğunuz bilgilerin, sahte, çalıntı olmaması, web sayfası üzerinden verilen eğitimleri kopyalamamayı, hiçbir şekilde çoğaltılmaması, web sayfasının veya üçüncü bir tarafın hiçbir tescil hakkı, teklif hakkı vb haklarının çiğnenmemesi, yasalara aykırı olmaması (tüketiciyi koruma, haksız rekabet yasası vb.), pornografi veya çıplaklık içermemesi hiçbir virüs veya herhangi bir programa zarar verecek bir programlama özelliği içermemesi ve web sayfası üyelerine istenmeyen (spam) mailler gönderme amacıyla kullanılmaması ilkelerini kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırsınız.
  4. Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir. Kullanıcı, Musiconline.co ve üçüncü taraf web sayfalarındaki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Musiconline/Musiconline.co sorumlu tutulamaz.
 3. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
  1. Musiconline.co’da yer alan video dersler, eğitmenlerin sunduğu içerikler, eğitmenlerin unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Musiconline.co’ya ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Musiconline.co’nun ücretli veya ücretsiz bir şekilde ziyaret edilmesi veya Musiconline.co’daki hizmetlerden yararlanılması Kullanıcıya söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

  2. Musiconline.co’da yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Musiconline.co’nun bütünü veya bir kısmı diğer web sayfalarında izinsiz olarak kullanılamaz. Portalda paylaşılan içerikler hiçbir şekilde gerek internet, gerek sosyal medya gerekse de diğer yollarla Musiconline.co’nun izni veya eğitmenin izni olmaksızın kullanılamaz. Kullanılması halinde Musiconline.co ve/veya eğitmenlerin hukuki yollara başvuru hakları ve fikri haklarda kabul edilen 3 (üç) katına kadar maddi tazminatı isteme hakkı saklıdır.
 4. GİZLİ BİLGİ
  1. Musiconline.co’nun web sayfası üzerinden Kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca (“Gizli Bilgiler”) olarak anılacaktır.
  2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Musiconline.co’nun sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.
  3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.
 5. GARANTİ VERMEME
  1. İşbu Sözleşme maddesi, kanunun uygulanabileceği azami ölçüde geçerli olacaktır. Musiconline.co tarafından sunulan hizmetler "olduğu gibi” veya "mümkün olduğu” temelde sunulmakta ve pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımni garantiler de dâhil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dâhil) açık veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır. 
 6. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK
  1. İşbu Sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, Sözleşme’nin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.
 7. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER
  1. Musiconline.co dilediği zaman web sayfasında sunulan hizmetleri ve işbu Sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler web sayfasında yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.
 8. TEBLİGAT
  1. İşbu Sözleşme ile ilgili Taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Musiconline.co’nun bilinen e-posta adresi ve Kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 (beş) gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.
 9. DELİL SÖZLEŞMESİ
  1. Taraflar arasında işbu Sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri, eposta, web sayfası içerisindeki mesajlaşma, SMS ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, Kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.
 10. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
  1. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.