musiconline blog

hakkımızdaki gelişmeler & müziğe dair her şey blogumuzda!

müzikte barok dönem

muzikte-barok-donem

Soyluların kulaklarında ahenk ile dans eden, müzik dünyasında kalıcı değişikliklere yol açan, gösterişli ve süslü havasıyla 18. yüzyılın ortalarına kadar etkisini gösteren güçlü bir dönem, sarayın işlenmemiş incisi, Barok.

Müzik dönemlerine daha önceki yazılarımızda değinmiştik. musiconline olarak bu yazımızda, Klasik Batı Müziği tarihinde önemli bir yere sahip olan Barok Dönem’i konu aldık.

Barok Dönem, 1600’lü yıllarda ilk opera denemesi olan Dafne Operası ile başlayıp Johann Sebastian Bach’ın ölümü olan 1750 yılına kadar yaklaşık 150 yıllık bir dönemi kapsamaktadır. Dönemin ‘Barok’ olarak adlandırılması ise şekilsiz inci anlamına gelen ‘barroco’ terimine dayanır. Bu terim genellikle olumsuz bir anlamda kullanılsa da Barok müziğini en iyi tasvir eden tanıma sahiptir.

Barok dönem müziği ile ilgili Jean Jacques Rousseau: "Barok müzik, armoninin açık seçik olmadığı, uyumsuzlukla dolu tonlamaları güç ve hareketi zor olan müziktir" diyerek bu dönemin müzik anlayışı ile ilgili açıklayıcı bir yorum yapmıştır.

Barok Dönem genel olarak soylulara hitap eden bir çağdır. Dönemin görkem ve şatafatı müziklere de yansımıştır. Dönem müziği yoğun bir yapıya sahiptir. Zıtlıklar, enstrüman grupları arasındaki karşılıklı atışmalar, ses yüksekliklerinin kullanılması dönemin başlıca özelliklerinden bazılarıdır.

Rönesans döneminde sadelik, saflık ve temizlik duyguları yumuşak bir havayla aktarılmasına karşın Barok dönemde farklı duyguların birbiri ile çarpışması, dönemin müziğini daha ilgi çekici hale getirmiştir.

Müzikte kontrast kavramı ile tanıştığımız Barok dönem, enstrümanların adeta birbiriyle savaşırcasına düzenli bir karşıtlık oluşturduğu bir dans pisti ve aynı zamanda bir savaş alanıdır.

Barok dönemde kullanılan teknik aynı zamanda konçertolar devrini başlatmıştır. Müziksel anlatımı güçlendirmek için ses düzeyinin alçalıp yükselmesi Barok dönemde kullanılmaya başlanmıştır. Eserlerde orta kısımlardan ziyade başlangıç ve son kısımlar daha önemli bir rol taşır.

Barok Müziğinin Teknik Özellikleri

Barok dönem eserlerinde eğer bir bölüm forte (kuvvetli) ise sonuna kadar forte, piano (hafif) ise, sonuna kadar piano devam eder. Bu dinamiğin dışına çıkmayan tarzın ismine ‘teras dinamiği‘ denir. Ayrıca başta keman olmak üzere enstrüman müziği de bu dönemde yükselişe geçmiştir. Sonat ve konçerto gibi insan sesinin olmadığı müzikler yapılmaya başlanmıştır.

Operanın ön planda olduğu Barok dönemde, resitatif ve arya olarak ayrılmış iki önemli şarkı söyleme biçimi vardır. Resitatif, konuşma temposunda söylenen bir türdür, arya ise etkili ezgilere sahiptir.

Sonatlar ise ‘camera’ ve ‘chiesa’ olmak üzere ikiye ayrılır. Chiesa (kilise sonatı) daha ağır başlı dokudadır. Camera (oda sonatı) bir grup stilize danstan oluşur.

Barok Dönemde Öne Çıkan Sanatçılar

Barok dönem müziğini başlatan yetenek olarak tarihe geçen opera ve çalgı müziğini geliştiren Claudio Monteverdi, keman çalma tekniğinin kurucusu olarak bilinen İtalyan besteci ve keman virtüözü, Arcangelo Corelli, konçerto stilinin öncüsü, İtalyan besteci ve keman virtüözü Antonio Vivaldi, eski çok sesli müziğin ustaca birleştirilmesiyle adı yayılan, Alman besteci Johann Sebastian Bach ve
Barok dönemin Bach ile birlikte en önemli bestecilerinden opera ve oratoryo gibi dramatik öğeler içeren müzikler yazan Alman besteci George Frideric Handel, Barok dönemin en önemli sanatçılarındandır.

Müzikte Barok dönem, her ne kadar olumsuz bir tanımla anılsa da bugün bile kullanılan birçok tekniğin Barok dönemde yaratıldığını biliyoruz. Hala dinlediğimiz her Barok dönem eserinde yoğun duygularla karşılaşıyorsak bu, 150 yıllık bir müzik döneminin sanat tarihinde efsanevi bir yer bırakması sayesindedir.

Bilgi paylaştıkça çoğalır!