musiconline blog

hakkımızdaki gelişmeler & müziğe dair her şey blogumuzda!

Müzikoloji Nedir?

muzikoloji-nedir

Müzikoloji en kısa tanımıyla müzik bilimi'dir. Müzik teorisi, tarihi, estetiği ve bibliyografyası, müzikolojinin alt başlıklarıdır.

Müzikoloji kelimesinin ilk olarak 1863'te yayınlanan Jahrbuch für Musikalische Wissenschaft isimli müzik eserinde kullanıldığı kabul edilmektedir. 20.yy’ın ortalarında müzikoloji, birçok üniversitenin öğretim programına alınan bu bilim dalı Türkiye’de 1910’lardan sonra adını duyurmuştur.

New Grove for Dictionary Music and Musician ansiklopedisine göre müzikoloji iki şekilde tanımlanmıştır; Biri müzikolojiyi mantıksal yönlerden ele alan bir disiplin olarak tanımlarken, bir diğeri ise müziğin ayrıca bir dalı, bir bilgi alanı olarak açıklar. Başka bir müzikoloji tanımı ise müzikolojiyi; 'müzik sanatını fiziksel, psikolojik, estetik ve kültürel fenomen olarak araştırmayı hedefleyen bilim alanı' olarak tanımlar.

Pisagor’dan beri müzik; cebir, geometri ve astronominin yanında var olan bir bilim dalıdır. Müzik denildiğinde akla gelen ilk kelimeler eğlence, zevk ve sanat olsa da müzikoloji, müziği sayısal ve felsefi açıdan da değerlendirmektedir. Sistematik müzikoloji, karşılaştırmalı müzikoloji( etnomüzikoloji), müziğin fiziği, müziğin kimyası, müziğin sosyolojisi, fizyolojisi ve psikolojisi olarak kendi içinde de alt başlıklara ayrılır.

20.yüzyılda müzik tarihini araştırmalarının müzikolojiye dahil olması ile her müzik türünü inceleyebilmek için müzikoloji konu ve alanları genişletilmiştir. Genel olarak müzikolojiye ait incelemeler, ‘Sistematik’ ve ‘Tarihsel’ olmak üzere iki farklı çalışma alanında incelenir. Sistematik çalışmalarda müzik ile sayısal alanlar arasındaki ilişki incelenirken daha çok Avrupa Sanat Müziği eserleri ele alınmıştır. Yalnızca Avrupa dışındaki kültürleri inceleyen “Etnomüzikoloji” ise alan araştırması olarak kalmıştır.

Önümüzdeki haftalarda “Etnomüzikoloji” yazımızı blog'umuzdan okuyabilir, bültenimize abone olarak musiconline ile ilgili yeni bilgilere ilk siz ulaşabilirsiniz.

Müzikle kalın :)

Bilgi paylaştıkça çoğalır!