musiconline blog

hakkımızdaki gelişmeler & müziğe dair her şey blogumuzda!

Türkiye’deki Konservatuvarlar

turkiyedeki-konservatuvarlar
8 February 2020

Müzik, bale, tiyatro ve şan eğitiminin verildiği okul; konservatuvar. Türkiye'de günden güne sayısı artan bu sanat okullarını musiconline olarak sizler için sıraladık.

Konservatuvar Nedir?

Konservatuvar terimi dilimize Fransızca 'conservatoire' sözcüğünden girmiştir. Almanca 'Konservatorium', İtalyanca 'conservatorıo', İngilizce'de ise 'conservatory' olarak geçen kelime kökeninde; ' müzik yapılan yer' anlamını taşır. Günümüzde ise müzik, bale ve tiyatro öğretiminin yapıldığı okul olarak nitelenmektedir.

Türkiye'nin ilk konservatuvarı 1914'te İstanbul Belediyesi bünyesinde Dârü’l-bedâyi-i Osmânî adıyla kuruldu. Müzik ve tiyatro bölümlerinden oluşan okulun kurulmasının ardından konservatuvarlara ve sanat eğitimine olan ilgi artmaya başladı.

Günümüzde konservatuvar eğitimine, ilköğretim seviyesine gelmiş öğrenciler, yetenek sınavlarına girip belirli aşamalardan geçtikten sonra başlayabiliyor. Devlet ve özel kurumların hemen hepsi eğitim sezonundan önce bir kurul oluşturarak ilan edilen tarihte sınavlar gerçekleştiriyor.

Konservatuvarların sadece bazı bölümleri ÖSYM'nin yaptığı sınavdan geçer not alan öğrenciler (yetişkinler ) için kontenjan açarlar. Bu bölümlerin dışında kalan tüm eğitimlere en geç 11-12 yaşlarında başlanması gerekir.

Türkiye’deki Konservatuvarlar

 • İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
  İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın temelleri 1914 yılında atılmıştır. Darülbedayi'nin okul hüviyetinden çıkıp bir tiyatro topluluğuna (İstanbul Şehir Tiyatroları) dönüşmesinden sonra, 1917'de hem Türk hem Batı müziğini bilen öğretmenler yetiştirmek amacı ile Dâr-ül Elhân (Ezgiler Evi) adıyla kurulan okul 1927'den itibaren İstanbul Belediye Konservatuvarı adı altında faaliyet göstermiş, 1986'da ise İstanbul Üniversitesi bünyesine katılmıştır. Konservatuvarda günümüzde; Kompozisyon, Üflemeli Çalgılar, Yaylı Çalgılar, Orkestra Şefliği, Vurmalı Çalgılar, Piyano ve Şan alt bölümlerini kapsayan Müzik Bölümü'nün yanı sıra Tiyatro ve Bale anasanat dallarında da eğitim verilmektedir.
 • Hacettepe Üniversitesi Konservatuvarı
  1935 yılında  Ankara'da Musiki Muallim Mektebi içerisinde kurulan okul, 1938'de müzik öğretmeni yetiştirilen bölümün Gazi Eğitim Enstitüsü'ne bağlanmasından sonra  konservatuvar yönetmeliği ile kabul edilerek 1940'ta yürürlüğe girmiştir. Yurtdışından davet edilen birçok eğitmen önderliğinde eğitim hayatına başlayan konservatuvarda günümüzde, Piyano, Yaylı Çalgılar, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği, Üflemeli  Çalgılar, Vurmalı Çalgılar, Caz, Müzikoloji, Bale ve Tiyatro Anasanat dallarında eğitim verilmeye devam etmektedir.

 • Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
  1954 yılında 'İzmir Müzik Okulu' ismi altında açılan kurum1958'de İzmir Devlet Konservatuvarı adını aldı. 1982'de Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesine alınan konservatuvarda günümüzde, Müzik ve Sahne Anasanat Dalları, Bale, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği, Opera ve Piyano Onarımı-Yapımı bölümlerinde eğitim verilmektedir.
 • Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
  1882'de Osman Hamdi Bey tarafından Mekteb-i Sanayi-i Nefise-i Şahane adıyla kurulan MSGSÜ bünyesinde bulunan konservatuvar, 1970'de İstanbul Devlet Konservatuvarı adıyla kurulmuş,  1972 ise Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne bağlanmıştır. 3 Ana bölüme ayrılan konservatuvarda Müzik Bölümü; Yaylı Çalgılar, Piyano-Arp-Gitar , Üfleme ve Vurma Çalgılar, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat dalları, Müzikoloji Bölümü; Genel Müzikoloji ve Etnomüzikoloji , Sahne Sanatları Bölümü ise Opera, Tiyatro ve Bale Anasanat Dallarında eğitim verilmektedir.
 • İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı
  Anadolu′da açılan diğer Türk müziği konservatuvarlarına öncü olan İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı, 1975 yılında İstanbul'da kurulmuş, 1976'da eğitime başlamıştır. 1982'de İstanbul Teknik Üniversitesi'ne bağlanan konservatuvarda günümüzde, Çalgı Yapım, Kompozisyon, Müzikoloji, Çalgı ve Ses Eğitimi, Türk Halk Oyunları, Müzik Teknolojileri ve Müzik Teorisi Anasanat dallarında eğitim verilmektedir.
 • Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı
  1983'de İzmir'de kurulan Türk Mûsikîsi Konservatuarı, 1984'de Ege Üniversitesi bünyesine alınarak  eğitim vermeye başlamıştır. 1989-1990 akademik yılında Ses Eğitimi, Türk Halk Oyunları ve Çalgı Yapım Bölümü kurularak, günümüzdeki dört bölümden oluşan konservatuvar yapılanmasına kavuşmuştur.
 • Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
  1986'da Eskişehir Anadolu Üniversitesi bünyesinde, Anadolu'da çağdaş anlamda, Atatürk ilkelerinin ışığında Çoksesli Klasik Batı Müziği Eğitimi ile Sahne Sanatları Eğitimi vermek üzere kurulan konservatuvarda, Müzik Bölümü; Yaylı Çalgılar, Üfleme ve Vurmalı Çalgılar, Piyano, Gitar, Arp, Kompozisyon, Orkestra Şefliği, Müzik Teorisi Anasanat dalları, Sahne Sanatları Bölümü; Tiyatro, Oyunculuk Kukla ve Gölge Oyunu, Opera Anasanat Dalları, Çalgı Yapım Bölümü; Yaylı Çalgılar Yapımı ve Müzikoloji Bölümü; Genel Müzikoloji Anabilim Dalı olmak üzere 4 ana bölümden oluşmaktadır. 2015'te Türk Müziği Bölümü'nü de bünyesinde ekleyen konservatuvarın yakın zamanda bale bölümünü hizmete açması da beklenmektedir.
 • Gaziantep Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarı
  1987 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi ve Ege Üniversitelerinden sonra kurulan Türkiye’nin 3. Türk Müziği Konservatuvardır. 1988 yılında eğitime başlayan konservatuvarda, I. ve II. öğretim programlarında dört yıllık lisans eğitimine dayalı teorik ve uygulamalı olarak Türk Müziği ve Türk Halk Oyunları eğitimi verilmektedir.
 • Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
  Prof. Hikmet Şimşek'in danışmanlığında 1998'de Ankara Üniversitesi bünyesinde kurulan konservatuvarda Sahne Sanatları ve Müzik Bölümü olmak üzere 2 bölüm ve 4 anasanat dalında lisans eğitimi verilmektedir. Sahne Sanatları bölümü; Şan ve Modern Dans, Müzik Bölümünde ise, Çalgı ve Bestecilik Anasanat Dalı programları bulunmaktadır.
 • Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
  Kültür ve Turizm Bakanlığının Ankara, İstanbul  ve İzmir dışında Anadolu'da  bir orkestranın kurulması fikrinden yola çıkılarak 1989'da Adana'da eğitim hayatına başlayan konservatuvarda Müzik ve Sahne Sanatları Bölümlerinde eğitim verilmektedir.
 • Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
  1991 yılında Edirne'de kurulan Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, sadece müzik anasanat dallarında eğitim vermektedir.
 • Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı
  1991'de Konya'da kurulan konservatuvar 1993'te Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Anasanat Dalı ve Türk Müziği Bölümlerinde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Günümüzde, Geleneksel Türk Müziği, Müzik ve Sahne Sanatları olmak üzere 3 farklı anabilim dalında eğitim vermektedir.
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
  1993'de Samsun'da kurulan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Müzik, Sahne Sanatları  ve Müzikoloji olmak üzere 3 anasanat dalında eğitim vermektedir.
 • Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
  1994 yılında Mersin'de kurulan konservatuvarda, Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü'nde eğitim verilmektedir.
 • Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi
  Bilkent Üniversitesi bünyesinde Ankara'da kurulan bu özel kurum, Müzik ve Tiyatro olmak üzere 2 anasanat dalında eğitim vermektedir.
 • Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
  1997'de Elazığ'da kurulan Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Temel bilimler alanında lisans eğitimi vermektedir.
 • Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
  1997'de Sakarya'da kurulan konservatuvarda, Temel Bilimler, Türk Müziği, Türk Halk Oyunları ve Müzik Teknolojileri dalında eğitim verilmektedir.
 • Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
  1998'de Bursa'da kurulan Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Yaylı, Üfleme ve Vurmalı Çalgılar, Piyano, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği  ve Türk Müziği anasanat dallarıda eğitim vermektedir.
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
  1999'da Afyon'da kurulan Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, 2000 yılında eğitime başlamıştır. Günümüzde, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Müzik Bölümü ve Sahne Sanatları Bölümlerinde eğitim vermektedir.
 • Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
  1999'da Antalya'da kurulan Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Müzik, Sahne Sanatları ve Geleneksel Türk Müziği dalında eğitim vermektedir.
 • Haliç Üniversitesi Konservatuvarı 
  2000'de İstanbul'da kurulan konservatuvarda, Tiyatro, Türk Müziği, Opera ve Konser şarkıcılığı dallarında eğitim verilmektedir.
 • Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı
  2000'de Niğde'de kurulan konservatuvar, 2013 yılında Türk Müziği ve Müzikoloji dalında eğitim vermeye başlamıştır.
 • Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
  2002 yılında kurulan Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Temel bilimler, Ses eğitimi ve Türk Halk oyunları alanında eğitim vermektedir.
 • Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
  2003 yılında Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde Ankara'da kurulan okul 2006 yılında Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı olarak yeniden yapılandırılmıştır. Günümüzde, kompozisyon, müzik teorisi, piyano, arp, gitar, orkestra ve koro şefliği, yaylı çalgılar, üflemeli çalgılar, koro, opera ve popüler müzik sarkıcılığı dallarında lisans ve yüksek lisans eğitimi vermektedir.
 • Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı
  Ankara'da bulunan Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, çalgı, ses, kompozisyon ve müzikoloji olmak üzere 4 farklı anasanat eğitim vermektedir.
 • Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
  Nisan 2012'ye dek Zonguldak Karaelmas Üniversitesi adını taşıyan Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesinde Zonguldak'ta kurulan Devlet Konservatuvarı'nda Müzik, Sahne Sanatları ve Çalgı Yapımı bölümleri yer almaktadır.
 • Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
  2003'te Kars'ta kurulan Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Müzik ve Geleneksel Türk Müziği dalında eğitim vermektedir.
 • Trabzon Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
  Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne bağlı olarak 2003 yılında kurulan Karadeniz Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, müzikoloji, müzik ve sahne sanatları olmak üzere 3 anasanat dalında eğitim vermektedir.
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
  Çanakkale'de bulunan Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda, Performans, Müzik Teorisi, Müzikoloji, Müzik Teknolojileri, Kompozisyon, Şeflik, Çalgı ve Ses alanlarında eğitim verilmektedir.
 • Gazi Osman Paşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
 • Tokat'ta kurulan Gazi Osman Paşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda, sadece Türk Müziği dalında eğitim verilmektedir.

 • Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
  2005'te Aydın'da kurulan Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda, Müzik, Sahne Sanatları ve Türk Müziği anasanat dallarında eğitim verilmektedir.
 • Antakya Devlet Konservatuvarı
  2005'te Antakya'da kurulan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda,  Türk müziği dalında eğitim verilmektedir.
 • Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
  2006 yılında eğitime başlayan Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Müzik, Müzikoloji ve Türk Müziği anasanat dallarında eğitim verilmektedir.
 • Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
  2006'da Adıyaman'da kurulan konservatuvarda, Müzik ve Sahne Sanatları, Müzikoloji  ve Türk Müziği anasanat dallarında eğitim verilmektedir.
 • İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
  2007 yılında eğitim vermeye başlayan Malatya İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda, Müzik ve Türk Halk Müziği anasanat dallarında eğitim verilmektedir.
 • Artuklu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
  2007'de Mardin'de kurulan konservatuvarda, Müzik, Müzikoloji ve Sahne Sanatları dalında eğitim verilmektedir.
 • Giresun Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
  2008'de Giresun'da kurulan konservatuvarda, Müzik, Geleneksel Türk Müziği ve Türk Halk Oyunları dalında eğitim verilmektedir.
 • Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı 
  2010'da kurulan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, Ses Eğitimi, Çalgı Eğitimi ve Müzikoloji olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.
 • Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı
  2011'de Ankara'da kurulan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda sadece Türk müziği dalında eğitim verilmektedir.
 • 
Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi
  2012 yılında eğitime başlayan Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi; Müzik, Türk Müziği, Tiyatro, Opera ve Bale, Türk Halk oyunları olmak üzere farklı bölümleri içerisinde barındırmaktadır.
 • İskenderun Teknik Üniversitesi Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı
  Hatay'da kurulan konservatuvarda Müzik anasanat dalında eğitim verilmektedir.

Bu güncel listemizde, Türkiye'de 41 konservatuvar aktif olarak eğitim vermektedir.

musiconline olarak bugünkü yazımızda, Türkiye'deki konservatuvarları listeledik. Dünya'da ilk 5 arasında yer alan online müzik dersleri platformumuz hakkında detaylı bilgi almak ve yeni yazılarımızdan haberdar olmak için buradan e mail bültenimize kayıt olabilirsiniz.

musiconline ile müzik dersleri artık bir tık kadar yakınınızda!

Bilgi paylaştıkça çoğalır!