musiconline blog

hakkımızdaki gelişmeler & müziğe dair her şey blogumuzda!

Müzik ve Dans

muzik-ve-dans

Bir araya geldiğinde anlamlı bir bütün oluşturan ses topluluklarına müzik diyebiliriz; ancak ses tek başına yeterli değildir. En az ses kadar sessizlik de önemlidir.

Müzik, seslilik ve sessizliğin uyum içinde olmasıyla meydana gelir. Aynı zamanda bir ifade biçimi olan müzik, en çok da duygu ve düşüncelerimizi aktarmaya çalışırken kullandığımız araçlardan biridir. Müzik ve dansın birlikteliği ise tam olarak burada başlıyor.

Dönüp tarihin en eski çağlarına baktığımızda, ilk insanların anlaşmak için kullandıkları bir dil henüz oluşmasa da duygularını bir şekilde ifade etmeleri gerekmektedir. Bu ifade etme güdüsüyle hareketlerini aracı yaparken, doğanın seslerini tekrar edip bu seslerden bir ritim elde ettiler. Bedenlerini bu ritme uydurdukların da nihayet dansı keşfetmiş oldular. Daha sonrasında üzüntülerini, sevinçlerini, korkularını, zaferlerini ve inançlarını ifade etmek için doğanın onlara verdiği seslerin hissettirdiklerini hareketlendirip kullanmışlardır. Her insan kendine özgü şekilde bir tanım yapsa bile, kabileler halinde yaşayan insanlar diğer kabilelere karşı tepkilerini de bu buluşlarıyla ifade ederek kendi arasında genelleştirmiştir.

Modern zamana geldiğimizde ise müzik ve dansın temel birlikteliği olan ifade etme amacı aynı kalmıştır. Fakat dans, vücudun estetik şekilde herhangi bir müzik ritmiyle bütünleşmesi halini almıştır. Bunun sonucunda ise duygular hem göze hemde kulağa hitap eder şekilde devam ediyor. Müzik ve dans ayrı düşünülemez. Dansın istediği duyguyu vermesi için müzikle yönetilmesi gerekmektedir. Her bir nota sanki dansçıların bedenini şeffaf bir iple dilediği gibi hareket ettirir. Müzik için de notalar dansla hareketlenir. Birleştiklerinde duyularımıza hitap etmelerinin yanı sıra görsel bir şölene de tanıklık etmiş oluruz.

Duygu ve düşüncelerimizi ifade etmede öyle bir hal almışlardır ki; araç olmaktan sıyrılıp başlı başına birer sanat olmuşlardır ve daha sonra bu iki sanat bir araya gelerek müzikal ve opera gibi sahne sanatlarını da oluşturmuşlardır. Daha detaylı bilgi sahibi olmak için müzik ve sahne sanatları yazımıza göz atabilirsiniz.

Eski insanlar gibi bizler de birbirimize olan duygularımızı ifade ederken müzik ve dansı kullanıyoruz. Kullandıkça çeşitlendirdiğimiz bu ikili dünyanın neresine gidersek gidelim; o ritim, o hareketlerle, o duyguların anlatış biçimi olmuştur.

Bundan dolayıdır ki; müzik ve dans insanlığın evrensel bir dilidir.

Bilgi paylaştıkça çoğalır!