musiconline blog

hakkımızdaki gelişmeler & müziğe dair her şey blogumuzda!

Müzik, beyin ve evren

muzik-beyin-ve-evren

Müzik, insanoğlu var olduğundan bu yana kitle iletişimi için görsel ve işitsel bir medya görevi görmüştür. Özellikle müzikle tedavinin binlerce yıllık bir geçmişi vardır ve günümüzde dünyaca kabul görmüş ayrı bir uzmanlık alanı olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

Sanat ve müzik, binlerce yıldır sembolik kitle iletişimi için görsel ve işitsel bir medya görevi görmüştür. Sanat ve kültür çevresi ile müzik ve insan beyninin etkileşiminin ürünleri nörobiyoloji ve nörofizyoloji ile kültürün kesiştiği noktaya oturtulmuş durumdadır. Son yıllarda yapılan araştırmalar, müziğin sinir sistemini anatomik seviyede ölçülebilir bir şekilde etkilediğini ve her bir sanatçının müzik üretmesinin, insan toplumundaki geçmişten günümüze kadar gelen kültürü ve sanatı zenginleştirdiğini ve değiştirdiğini göstermektedir.

İnsanoğlu, algılayabildiği sınırlı frekanslardaki (20Hz-20kHz) sesleri kullanarak önce konuşmuş ve bu olağanüstü iletişimin bir sonucu olarak da sesi sanat haline getirip müzik olgusunu ortaya koymuştur. Tarih boyunca müzisyen, düşünür, psikolog ve psikiyatristler insan sesleri, tabiat sesleri ve müziğin etkileri üzerinde durmuşlar; hasta kişilerin seslerinde onların psikolojik bozukluklarını gösteren bazı değişimler olduğunu ileri sürmüşlerdir. Yine son dönem araştırmaları müzik ile insan sağlığı arasındaki bağı ortaya çıkartmış, deneyler kanser gibi hücrelerin doğaçlama çoğaldığı hastalıkların yavaşladığını ya da durduğunu göstermiştir.

musiconline blog sayfamızda konuyla ilgili diğer yazılarımız  müziğin beynimizde yarattığı etki ve müzik beden ve psikoloji  'ye bir göz atabilirsiniz.

Aslına bakılacak olursak insan sesi, ister konuşma şeklinde isterse müzikal bir ifade aldığı şarkı şeklinde olsun,  birtakım kasların fiziksel ve fizyolojik çalışması sonucu ortaya çıkmaktadır. Gerek konuşmada gerekse şarkı söylemede bu fiziki ve fizyolojik çalışma biçimi aynıdır. Bu da aslında sesin insan varlığının doğal bir sonucu olduğu ve insanla birlikte var olmaya devam edeceği anlamına geliyor.

Evren büyük bir ses kaydedicisi gibi!

Evren kavramı insan beyninin algılayabileceğinden çok daha geniştir. Kısaca evren, insanın var oluşundan bu yana sanatı, fiziksel ve ruhani olguları ve buna benzer birçok olguyu içerisinde barındırmaktadır.
 Fizik kuramlarına göre ses bir enerjidir ve enerji asla kaybolmaz, sadece tür değiştirebilir. Bundan yola çıkarak şu an bile dünya üzerinde çıkarılan her bir sesin evren üzerinde kayıt edildiği ya da saklandığı düşünülmektedir. Yani söylediğiniz her bir söz, çalınan her bir şarkı ya da bir keman yayının titreşmesiyle oluşan melodiler asla kaybolmuyor. Evren bu denli büyük bir ses bilgisine sahipken, müzik ve evren arasında bağ kurmamak çok da mümkün gözükmüyor.

"The Atlantic" sitesinin haberine göre Cramer, 'Evren'in ilk dönemlerinde bir bass enstrümanı gibi çalıştığını ve ses dalgalarını sürekli daha uzaklara yaydığını belirtmiştir. Aşırı sıcak halden giderek soğuyan ve genişleyen evren, ses dalgalarının da giderek azalan frekanslarda yayılmasını sağladı. Bir süre sonra, ses dalgaları insan kulağının duyamayacağı frekansa indirgendi. Bu indirgemeyi bilgisayar yazılımları aracılığıyla insan kuşağının işitebileceği seviyelere çıkararak evrenin de bir sesi olduğunu insanlığa göstermiş oldu.

Kim bilir belki de evren bizimle iletişim kurmanın bir yolunu arıyordur?

Yazımızı beğendiyseniz, aşağıdaki butonlardan paylaşarak bize destek olabilirsiniz.

Müzikle ilgili en güncel ve doğru bilgiler; musiconline blog'da!

Bilgi paylaştıkça çoğalır!