musiconline blog

hakkımızdaki gelişmeler & müziğe dair her şey blogumuzda!

Güzel Sanatlar

guzel-sanatlar

Güzel sanatlar terimi ilk defa Fransızca'da “beaux arts” olarak resim, heykel, baskı gibi görsel sanatları tanımlamak için kullanılmıştır. İnsanlarda coşku, heyecan ve hayranlık uyandıran, güzellik ve zevkle ilgilenen sanatlar için kullanılan bu terimi musiconline blog'un yeni yazısında sizin için inceledik.

 

Güzel Sanatlar Nedir?

Güzel sanatlar terimi, günümüzde daha çok klasik veya akademik sanatla bağlantılı olup geleneksel görsel sanatları nitelemektedir. Bu terimin ortaya çıkmasındaki etken resim, heykel gibi görsel sanat dallarını; tekstil, seramik gibi zanaat ve uygulamalı sanatlardan ayırmaktır. Burada kullanılan “ güzel” ifadesi sanat eserinin niteliğini belirtmek için değil bu disiplinin estetikle bağlantısını vurgulamak için kullanılmaktadır.

 

Güzel Sanatların Çeşitleri

Güzel sanatların çeşitleri edebiyat, resim, heykel, mimarlık, müzik, tiyatro ve danstır. Bugünün uzmanları ise güzel sanatları geleneksel ve çağdaş olmak üzere iki ana gruba ayırdıktan sonra kendi içlerinde de sınıflandırmalar yapmışlardır. Resim, heykel, mimari, göze ve görmeye dayanan sanatlar görsel sanatlar, müzik ve türleriyle beraber edebiyat fonetik sanatlar, hem görme hem hareket barındıran sinema ve opera ise ritmik sanatlar olarak tanımlanmaktadır.

Güzel sanatlar denildiğinde ilk akla gelenler, ‘insan yaratıcılığı’ ve ‘ifade tarzları’ olmaktadır. Bu ifade tarzları ilk çağlardan bugünlere kadar, insanın yetkinlik boyutuyla beraber form değiştirmiş olsa da ortak hedef iç dökmek olmuştur. Yetkinliklerin kısıtlı olduğu dönemlerde çizgi, boya, kil kullanarak anlatılan biçimler, desenler ve türlü oluşumlar mevcutken yetkinliklerin fazlalaştığı dönemlerde örneklerin çeşitliliği artmaktadır. Rönesans döneminin ünlü sanatçılarının oluşturduğu yapıtlar müzeleri doldurmasının yanı sıra mimari boyutlu heykeller, anıtlar ve köprülerde görsel şölenler sunmaktadır. Bilim ve teknolojinin gelişimi ile beraber sesin, ışığın, rengin ve oyun gücünün birleşmesiyle sahne olayları ve türlü tasarımlar da güzel sanatlar içerisinde yerlerini almaktadır.

 

Güzel Sanatlar Eğitimi

Ülkemizde ve dünyada sanatla uğraşan kişiler bu eğilimlerini ve yeteneklerini eğitim hayatlarında da değerlendirmektedirler. Ülkemizde yetenek sınavları ile giriş yapılan Güzel Sanatlar Liseleri ve Güzel Sanatlar Fakülteleri altında genç sanatçılar yetiştirilmektedir. Ressam Osman Hamdi Bey tarafından kurulan Sanayi-i Nefise Mektebi, günümüzdeki ismiyle Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ülkemizin ilk sanat ve mimari yüksek öğretim kurumudur.

Sanat, etkilere açık ve sınırsız yaratma eyleminin bir sonucudur. Bu sonuç estetik algılarla bütünleşince ortaya çıkan eser, evrensel boyutta hissettirdiği duygularla insanlığın ortak mirası olmuştur.

musiconline'ın bu yazısında güzel sanatları genel hatlarıyla sizin için derledik, daha detaylı bilgilere ulaşmak isterseniz güzel sanatların fonetik ve ritmik dallarını işlediğimiz “ Müzik ve Sahne Sanatları ” yazımıza da göz atabilirsiniz.

Eğer güzel sanatlar ile ilgileniyorsanız musiconline ile internetiniz olduğu sürece, istediğiniz yerden online müzik dersi alabilir, hatta müzik kariyerinizi hemen şimdi başlatabilirsiniz!

Bilgi paylaştıkça çoğalır!