musiconline blog

hakkımızdaki gelişmeler & müziğe dair her şey blogumuzda!

Solfej Dersleri

solfej-dersleri

Bilinen tüm sistemlerin kendine has bir altyapısı olduğu gibi müziğin de kendine ait bir alfabe ve sistematiği vardır. Porte üzerine yerleştirilen ve özel anlamlar taşıyan semboller ile seslerin ne zaman ve ne kadar çalınacağının analizi ve okunmasına deşifre; seslendirilmesine ise solfej denir.

İki kavram birbirinden çok uzak değildir, hatta genel olarak solfej terimi deşifre terimini de kapsamaktadır.

Solfej, müzikle ilgilenen hemen herkesin öğrenmesi gereken bir sistematiktir. Hızlı ve başarılı bir şekilde nota okumak için gerekli olduğu gibi akademik seviyedeki çalışmalar yapmak için de öğrenilmesi gereklidir. Klasik müzikte, batı yada Türk müziği farketmeksizin her müzik türü için solfej emel bir gerekliliktir ve başarılı çalışmaların anahtarıdır.

Solfej dersleri, tüm müzik türlerinde gerekli ve kullanılan bir sistematik olmasına rağmen klasik batı müziğinde daha önemli bir yere sahiptir. Özellikle piyano gibi hızlı nota okuma gerektiren enstrümanlar çalmayı öğrenmek isteyenler, enstrüman derslerine başlamadan önce solfej eğitimi almalı, öncelikle bu alanda kendini geliştirmelidir.

Ayrıca konservatuar ve güzel sanatlar okuyan öğrenciler için de solfej bilgisi bir gerekliliktir. Solfej, bu okullarda okuyan öğrencilerin başarıyla ilerlemeleri için bir yapı taşı niteliğindedir.

Solfej hakkında detaylı bilgi ve yetkinliğe bireysel çalışma yöntemleriyle ulaşmak çok mümkün değildir. Zira konu karmaşıktır ve tecrübeli öğretmenlerle bile uzun vadeli bir çalışma gerektirmektedir.

Solfej dersleri yanında kaliteli müzik anlayışını gerçekten yaşayabilmek ve uzun süre hatırlanacak eserler çıkartmak istiyorsanız genel müzik bilgisi yani teori dersleri almanız da faydanıza olacaktır. Kısaca teori; müziğin temel yapı taşlarını tanımlar. Porte, nota, artikülasyon, anahtarlar, ton, gam, ritim, melodi, armoni terimleri bu yapıtaşlarının başında gelir. Müzik teorisi, diğer bir deyişle müzik dilinin kurallarını belirler ve bunların kullanılışlarını açıklar. Müzik teorisi üzerinde ders alarak solfej öğrenme yolundaki çalışmalarınıza hız katabilirsiniz.

musiconline çevrimiçi müzik dersleri ile solfej üzerine çalışmalarınıza, geliştirdiğimiz metodlar sayesinde hızlıca başlayabilirsiniz. Gösterdiğiniz çaba ve öğrenme isteğiniz, solfej öğrenme yolunda size yardımcı olacaktır. Solfej derslerinde eğitmeniniz, piyano, midi enstrüman ya da piyano aplikasyonları eşliğinde sesleri kolaylıkla duymanızı ve söylemenizi sağlayacaktır. Dilerseniz siz de eğitmeninizin önereceği ücretsiz aplikasyonlar ile ders sonralarında pratik yaparak hızlıca solfej derslerini tamamlayabilirsiniz.

musiconline'da solfej ve teori dersleri hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayın.

Bilgi paylaştıkça çoğalır!